Strona główna

 

 

 

 Urząd Miejski w Suchowoli

Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola
tel.  (85) 7229 400
fax  (85) 7 229 419


e-mail: sekretariat@suchowola.pl

strona internetowa:
 www.suchowola.pl
lub
http://um.suchowola.wrotapodlasia.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 40/2023
Burmistrza Suchowoli
z dnia 16 listopada 2023 r.


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku w zamian za święto
przypadające w sobotę

       Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.1688) i art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zarządzam co następuje:

§1.  Dzień 05 stycznia 2024 r. (piątek) ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Suchowoli w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2024r. (sobota).

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ 

Michał Grzegorz Matyskiel

 


 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: UM Suchowola

Data wytworzenia: 2020-03-13

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data wprowadzenia: 2008-06-30

Data modyfikacji: 2023-12-29

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2008-06-30