Oferta organizacji pozarządowej pt. Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – Działaj Lokalnie X 2017.

Suchowola, 06.06.2017r.

  SG.525.1.2017

 

Oferta organizacji pozarządowej

 

             Burmistrz Suchowoli informuje, że do tutejszego Urzędu w dniu 01.06.2017r. wpłynęła oferta Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”.

 

1. Tryb, w którym złożono ofertę: Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2. Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie organizacji i grup obywatelskich w budowaniu dobra wspólnego.

 

3. Tytuł zadania publicznego: Wspieranie programów aktywizujących i integrujących środowisko lokalne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych – Działaj Lokalnie X 2017.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm. ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 85 72 29 400 lub pocztą elektroniczną: sekretariat@suchowola.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: UM Suchowola

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data modyfikacji: 2017-06-06

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2017-06-06