Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli informuje, że Uchwałą Nr VII/44/2011  Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 16 maja 2011 r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Suchowola, został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1.    Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchowoli,
2.    Miejsko -   Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli,
3.    Posterunku Policji w Suchowoli,
4.    Przychodni Rejonowej w Suchowoli,
5.    Zespołu Szkół i Gimnazjum w Suchowoli,
6.    Parafialnego Zespołu „Caritas” w Suchowoli,
7.    Prokuratury Rejonowej w Sokółce,
8.    Sądu Rejonowego w Sokółce.

Zespół Interdyscyplinarny w ramach swojej działalności może:
1.    Diagnozować problem przemocy w rodzinie,
2.    Interweniować w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
3.    Informować o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy.
4.    Podejmować działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinach.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
pokój Nr 106
tel. 85 722 94 17

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Honorata Świderska

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Niedźwiecki

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data wprowadzenia: 2012-03-05

Data modyfikacji: 2012-03-05

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2012-03-05