Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

       Zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352) ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: UM w Suchowoli

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data modyfikacji: 2016-10-27

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2016-10-27