rejest_ist_kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Suchowola

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Suchowola prowadzony na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr instytucji kultury prowadzi:
Sekretarz Gminy 
Urząd Miejski w Suchowoli 
Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, pokój nr 7
 
tel. 85 7229 416.

Sposób udostępniania danych zawartych w zbiorze:

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
    a) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
    b) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Metryka strony

Udostępniający: Jan Lola - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Lola - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2015-06-02

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data wprowadzenia: 2015-06-02

Data modyfikacji: 2017-08-08

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2015-06-02