Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli Nr BUD.6733.1.2020 z dnia 13 stycznia 2021 r.

Suchowola 13 stycznia 2021 r.

 BUD.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA SUCHOWOLI

 

         Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256), Burmistrz  Suchowoli zawiadamia, że zostały zgromadzone materiały i dowody przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSŁAW NIZIO, ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-410 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Natalię Amrozińską, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki wraz z  zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczną,  na działce  nr  ewid. geod. 34  obręb Okopy gmina Suchowola z wyłączeniem gruntów sklasyfikowanych jako las.

          W związku z tym zainteresowane strony mogą w Urzędzie Miejskim w Suchowoli, Pl. Kościuszki 5 pok. nr 3,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

BURMISTRZ SUCHOWOLI
Michał Grzegorz Matyskiel

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Januszko

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Modyfikujący: Krzysztof Niedźwiecki

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2021-01-13