infor_srod

Informacja o środowisku i jego ochronie - karty informacyjne


W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Miejski w Suchowoli przystępuje do publikowania na stronie internetowej www.ekokarty.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie Gminy Suchowola. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058).

Karty typu A

- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B

- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C

- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D

- Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E

- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F

- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii

Karty typu G

- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H

- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I

- Inne dokumenty

Wyszukiwanie kart w wykazie

 

Metryka strony

Udostępniający: UM w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Niedźwiecki

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data wprowadzenia: 2009-05-05

Data modyfikacji: 2009-05-05

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2009-05-05