WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA


URZĄD MIEJSKI W SUCHOWOLI

16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5

e-mail: sekretariat@suchowola.pl

Tel. (centrala) 85 72 29 400
Fax 85 72 29 419

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
Przerwa: 12.00-12.15

 

 Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Suchowoli:
BS SUCHOWOLA 68 8094 0009 0000 0101 2000 0010


NIP 545-12-41-889     REGON 000539503

Nr telefonu

Stanowisko

Pracownik

Nr pok.

85 722 94 00

Burmistrz Suchowoli

Michał Grzegorz Matyskiel

6

85 722 94 16

Sekretarz Gminy

Jan Lola

7

85 722 94 11 Skarbnik Gminy Teresa Lipska 11

85 722 94 00
85 722 94 19 (fax)

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
obsługa Rady Miejskiej

Jolanta Kolęda

5

85 722 94 06

stanowisko ds. kadrowych i bhp

Krystyna Daniszewska

4

85 722 94 18

Kasa

Barbara Głowicka

12

85 722 94 01

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Agnieszka Rudzik

12

85 722 94 01

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Danuta Butkiewicz

12

85 722 94 01

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

 

Robert Mużyło

12

85 722 94 05

stanowisko ds. księgowości budżetowej

Celina Zaniewska

10

85 722 94 05

stanowisko ds. finansowych

Marzena Dorota Radziewicz

10

85 722 94 07

stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

Tadeusz Toczyłowski

3

85 722 94 07

stanowisko ds. działalności gospodarczej i rolnictwa

Bernard Zaniewski

3

85 722 94 02

stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Alicja Guziejko

 

107

85 722 94 02 stanowisko ds. gospodarki odpadami,
stypendia socjalne
 
Agnieszka Busłowska 107

85 722 94 03

stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
inwestycje gminne
 

Marek Ratkiewicz

108

85 722 94 04

stanowisko ds. informatyki i promocji

Krzysztof Niedźwiecki

2

85 722 94 04 ochrona środowiska (wycinka drzew i krzewów), fundusz sołecki Dawid Koźbiel 2

85 722 94 03

stanowisko ds. zamówień publicznych

Marcin Skibicki

108

85 722 94 08
kom. 504 079 753

stanowisko ds. budowy i utrzymania dróg, wojskowość, sprawy przeciw pożarowe

Czesław Juchniewicz

9

85 722 04 00
e-mail: iod@suchowola.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Mariusz Manaches


URZĄD STANU CYWILNEGO
16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5

e-mail:  usc.suchowola@op.pl
 

722 94 14

Kierownik USC

Józef Skorupski

8

722 94 12

Ewidencja ludności

Teresa Grabowiecka

8 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 5
e-mail: mgops@suchowola.pl

722 94 17

Kierownik MGOPS

Barbara Pikus

104

722 94 17

Główny Księgowy

Grażyna Anna Gilewska

104

722 94 18

Starszy pracownik socjalny

Marzanna Bielska

106

722 94 18

Starszy pracownik socjalny

Barbara Sienkiewicz

106

722 94 18

Pracownik socjalny

Elżbieta Harasiuk

106

722 94 18

Pracownik socjalny

Anna Zaniewska

106

722 94 09

Referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Elżbieta Kiszło

105

722 94 09

Referent do spraw świadczeń wychowawczych

Katarzyna Stupakowska

105

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 13
e-mail: ok.suchowola@wp.pl

Tel./ Fax  85 7124053
Tel. kom.  516 088 136

712 40 53

Dyrektor

Anna Renata Żywno

722 94 10

Biblioteka Publiczna

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suchowoli

Wytwarzający/odpowiadający: UM w Suchowoli

Data wytworzenia: 2018-01-12

Wprowadzający: Krzysztof Niedźwiecki

Data wprowadzenia: 2008-08-12

Modyfikujący: Krzysztof Niedźwiecki

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Krzysztof Niedźwiecki

Data publikacji: 2008-08-12