Protokół z sesji otwarcia ofert na: Prowadzenie kuchni w Szkole Podstawowej w Suchowoli oraz dostarczanie posiłków obiadowych do szkół podstawowych na terenie Gminy Suchowola

 

Nr sprawy: ZP.271.9.2012

Protokół

z sesji otwarcia ofert w dniu 17 grudnia 2012r. o godz. 11.00 w pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Suchowoli.

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy PZP na: „Prowadzenie kuchni w Szkole Podstawowej w Suchowoli oraz dostarczanie posiłków obiadowych do szkół podstawowych na terenie Gminy Suchowola”.


Numer ogłoszenia: 497532 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przewodniczący komisji przetargowej powitał obecnych na sesji otwarcia, następnie podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 358 938,00zł. brutto (6,90 zł za jeden obiad), termin wykonania zamówienia (do 31 grudnia 2013r.), okres gwarancji (nie dotyczy) oraz warunki płatności (Faktura opłacona zostanie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy po realizacji zamówienia. Faktura wystawiona za każdy miesiąc do piątego dnia następnego miesiąca).

Komisja w składzie:

1)  Przewodnicząca – Małgorzata Wasiluk

2)  Sekretarz – Grażyna Anna Gilewska

3)  Członek – Marcin Skibicki

Stwierdziła, że wpłynęło 6 ofert przed upływem terminu określonego w dokumentacji przetargowej. Sprawdziła stan kopert przed ich otwarciem, dokonała otwarcia ofert:

Nazwy i adresy Wykonawców oraz oferowane ceny:

Oferta Nr 1

PHU POLMOP Serwis

Ob. Westerplatte 24

16-300 Augustów

Oferowana cena brutto – 5,89 zł

Oferta Nr 2

Plams Sp.j. Bronisław Żłobikowski i Wspólnicy

ul. Białostocka 68A

16-150 Suchowola

Oferowana cena brutto – 7,19 zł

Oferta Nr 3

CENTROKOM Sp. z o.o.

ul. Goniądzka 58

16-150 Suchowola

Oferowana cena brutto – 5,13 zł

Oferta Nr 4

PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata

Os. Południe 26A

19-200 Grajewo

Oferowana cena brutto – 6,45 zł

Oferta Nr 5

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Juchniewicz Waldemar

ul. Augustowska 41

16-310 Sztabin

Oferowana cena brutto – 5,99 zł

Oferta Nr 6

Biesiada Weselna Bienasz i Wspólnicy Sp.j.

Kumiała 51

16-140 Korycin

Oferowana cena brutto – 7,88 zł

Na tym protokół zakończono i podpisano:

  1. ....................................................
  2. ....................................................
  3. ....................................................

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Skibicki - Zamówienia Publiczne

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Skibicki

Wprowadzający: Marcin Skibicki

Data wprowadzenia: 2012-12-17

Data modyfikacji: 2012-12-17

Opublikował: Marcin Skibicki

Data publikacji: 2012-12-17